Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS 14-10

Tiền Hải - Thái Bình